– Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego

dni_otwarte_zst

W dniach 19-20 marca br. odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte. Przedsięwzięcie to skierowane było do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, a jego cel to przybliżenie oferty edukacyjnej, pokazanie obiektów szkolnych oraz wyposażonych sal lekcyjnych i możliwości, jakie daje nasza szkoła.

Łącznie odwiedziło nas ponad 400 ósmoklasistów wraz z opiekunami.

Pierwszego dnia mieliśmy przyjemność gościć uczniów oraz nauczycieli z: Kocudzy, Dzwoli, Krzemienia, Branwi, Trzydnika, Huty Józefów, Potoczka, Andrzejowa, Białej, Pysznicy i Momot. Natomiast drugiego dnia odwiedzili nasze Miasteczko …

Czytaj dalej Dni Otwarte w ZST

Dni_otwarte_ZST
Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. unia-lubelskie-rp
21 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie oferty edukacyjnej oraz pokazania obiektów szkolnych, wyposażenia sal lekcyjnych i możliwości, jakie daje ZST. Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły z …

Czytaj dalej Dzień Otwarty w ZST

film_promocyjny

Zapraszamy do oglądania

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu
Janowskiego? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
unia-lubelskie-rp

Czytaj dalej Film promocyjny ZST

Kierując się hasłem: ?Najważniejsze inwestycje... to inwestycje w edukację młodzieży?, Zespół Szkół Technicznych rozwija w pełni nowoczesną, zgodną ze światowymi standardami bazę dla przyszłych pokoleń uczniów. W ponad 70-letniej historii  szkoły dzień 8-go września 2020 r. zapisał się jako jedno z ważniejszych wydarzeń. W tym bowiem dniu dokonano  uroczystego otwarcia nowoczesnych warsztatów szkolnych. Modernizacja obiektu  była jednym z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ostatnich latach na terenie Powiatu Janowskiego. W ramach realizacji projektu ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego?, m.in. …

Czytaj dalej Projekt: ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego?

podsumowanie realizacji proj
Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Poniżej zamieszczono prezentację podsumowującą realizację projektu oraz broszurę informacyjną o projekcie.

ulotka     Prezentacja

Czytaj dalej Podsumowanie realizacji projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”

Zakończyła się modernizacja  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach projektu w roku 2018 zmodernizowano budynek dydaktyczny  Zespołu Szkól w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego w Janowie Lubelskim oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz pracowni biologii leśnej oraz łowiectwa tej szkoły W roku 2019 kompleksowo …

Czytaj dalej Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona.

Poprawa infrastruktury ZST
Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku. W dniu 17 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą zamówienia jest Konsorcjum ? Lider: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli i Partner: Firma STALBUD Kazimierz Młynarski również ze Stalowej Woli.   Wartość umowy to 2 …

Czytaj dalej PRACE MODERNIZACYJNE NA WARSZTATACH SZKOLNYCH ZST ROZPOCZĘTE !

Back to top