"Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca; radość i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem; radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew".

Tymi …

Czytaj dalej Czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Sylwia Kołtyś i Mariola Wiechnik - uczennice ZST kształcące się w zawodzie technik ekonomista oraz Kamila Surowska - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych uczestniczyły w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu -  największej i najważniejszej konferencji  w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w 18 Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu było: "Nowe wartości Starego Kontynentu - Europa u progu zmian". …

Czytaj dalej „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”- XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu (5-7 września 2023r.) z udziałem uczniów ZST

4 września 2023r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Życzenia uczniom jak i gronu pedagogicznemu na nowy rok szkolny złożyła p. Dyrektor szkoły Iwona Pająk oraz Przedstawicielka Rady Rodziców p. Urszula Skupińska. Uroczysta akademia, podczas której mogliśmy wziąć udział w rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, cofnąć się do tego momentu, w którym rozpoczęła się najstraszniejsza wojna w historii Polski …

Czytaj dalej Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolengo 2023/2024