dyrektor zst

mgr inż. Iwona Pająk
Dyrektor szkoły

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie na kierunku Inżynieria Materiałowa. Tytuł magistra inżyniera uzyskała w roku 2000.
Studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą (2016).
                                    Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska (2020).
Od roku 2016 jest nauczycielem dyplomowanym.
W Zespole Szkól Technicznych pracuje od roku 2006, od 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły

wicedyr. zst

mgr Jadwiga Chmiel
Wicedyrektor szkoły

Absolwentka UMCS w Lublinie,
na kierunku Matematyka.
Tytuł magistra uzyskała w roku 1989.
Studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą (2002).
Od roku 2003 jest nauczycielem dyplomowanym.
W Zespole Szkół Zawodowych pracuje od roku 1989,
od roku 2001 pełni funkcję Wicedyrektora.


internat

mgr Bartosz Szabat

Kierownik Internatu


kierownik warsztatów

mgr inż. Ryszard Dyjach

Kierownik warsztatów szkolnych 


mgr Monika Majkowska-Nizioł

Wicedyrektor do spraw praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego