Absolwenci Technikum z 2024 roku zdają maturę w formule 2023, absolwenci z lat ubiegłych zdają maturę w formule 2015.
Najważniejsze informacje o maturze (w tym o formie składania deklaracji) w naszej szkole zostaną przekazane uczniom i rodzicom do końca września.
Harmonogram egzaminów, komunikat o dostosowaniach oraz komunikat o przyborach pomocniczych są też wywieszone na tablicy ogłoszeń obok Sekretariatu.

Wszystkie informacje o maturze 2024 znajdują się na stronach CKE oraz OKE w Krakowie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20230817103047264