„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych  pełni rolę ogólno-przedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. Mieści się na parterze w samym centrum szkoły.

Główne  funkcje biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna  i edukacyjna. W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, kiermasze książki, wystawy, lekcje biblioteczne. Bibliotekarze współuczestniczą w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole. Do obsługi czytelników wykorzystywany jest program MOL NET+.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 13 tysięcy woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Struktura księgozbioru:

  • lektury szkolne,
  • wydawnictwa popularno – naukowe różnych dziedzin wiedzy,
  • wydawnictwa informacyjno – encyklopedyczne,
  • podręczniki,
  • literatura piękna,
  • beletrystyka,
  • publikacje dotyczące matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zbiory multimedialne.

W czytelni można korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego zawierającego  encyklopedie, leksykony, atlasy, albumy, czasopisma, dokumenty t.j. Statut Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, regulaminy.

Centrum Multimedialne wyposażone jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero).

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

Poniedziałek
9.00 – 14.00
Wtorek
7.30 – 13.30
Środa
7.40 – 14.10
Czwartek
7.40 – 14.10
Piątek
7.30 – 13.30

Pracownicy biblioteki:
mgr Iwona Dąbek