?Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji?

Maria Dąbrowska

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych  pełni rolę ogólno-przedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. Mieści się na parterze
w samym centrum szkoły.

Główne  funkcje biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów oraz działalność informacyjna  i edukacyjna.
W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, kiermasze książki, wystawy, lekcje biblioteczne. Bibliotekarze współuczestniczą w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole. Do obsługi czytelników wykorzystywany jest program MOL NET+.

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 13 tysięcy woluminów.
Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Struktura księgozbioru:

  • lektury szkolne,
  • wydawnictwa popularno – naukowe różnych dziedzin wiedzy,
  • wydawnictwa informacyjno ? encyklopedyczne,
  • podręczniki,
  • literatura piękna,
  • beletrystyka,
  • publikacje dotyczące matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zbiory multimedialne.

W czytelni można korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego zawierającego  encyklopedie, leksykony, atlasy, albumy, czasopisma, dokumenty t.j. Statut Szkoły, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, regulaminy.

Centrum Multimedialne wyposażone jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero).

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

 PONIEDZIAŁEK:    7.10 ? 16.00

WTOREK:               7.10 ? 15.30

ŚRODA:                  7.10 ? 15.30

CZWARTEK:          7.10 ? 15.30

PIĄTEK:                  7.10 ? 15.10

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

mgr Anna Breś

mgr Iwona Dąbek

mgr Edyta Jargiło

mgr Andrzej Karasiewicz