Krótki rys historyczny:

Nasza szkoła ma ponad 70 letnia tradycję, początki jej sięgają roku 1946, kiedy to utworzono na terenie Janowa Lubelskiego Publiczną Szkołę Doskonaląco Zawodową. Początkowo szkoła kształciła w zawodach: ślusarz, stolarz, krawiec i sprzedawca ? do dziś te zawody pozostały w naszej ofercie edukacyjnej. Początkowo szkoła znajdowała się w centrum miasta w budynku przy ul. Zamoyskiego (obecnie budynek Pepco). W latach 1977-78 oddano do użytku nowe obiekty dydaktyczne przy ulicy Ogrodowej (budynek główny dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną, Internat ze stołówką oraz warsztaty szkolne. W tych obiektach do dziś odbywają się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

Przez cały czas funkcjonowania szkoły starano się dostosowywać kierunki i profile kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Zmianie również uległa nazwa naszej szkoły ? od 2015 roku nazwa brzmi Zespół Szkół Technicznych, poprzednio był to Zespół Szkół Zawodowych.

Aktualna oferta edukacyjna:

Obecnie w murach naszej szkoły kształci się 619 uczniów uczęszczających do 26 oddziałów klasowych z czego 526 uczniów to uczniowie Technikum, zaś 93 uczniów kształci się w Branżowej Szkole 1 Stopnia (stan na 11 stycznia 2022 roku). Jesteśmy największą szkoła ponadpodstawową w regionie.

W ofercie szkoły posiadamy następujące kierunki kształcenia oraz zawody:

W Technikum:

ZŁOTA DZIESIĄTKA ZAWODÓW.

1. Technik Ekonomista, rozszerzenie: geografia

2. Technik Informatyk, rozszerzenie: fizyka

3. Technik Mechanik, rozszerzenie: fizyka

4. Technik Technologii Drewna, rozszerzenie: chemia

5. Technik Pojazdów Samochodowych, rozszerzenie: fizyka

6. Technik Budownictwa, rozszerzenie: chemia

7. Technik Usług fryzjerskich, rozszerzenie: biologia

Ponadto, prowadzimy nabór do Technikum w zawodach:

8. Technik Przemysłu Mody ( rozszerzenie: chemia)

9. Technik Teleinformatyk (rozszerzenie: fizyka)

10. Technik Budowy Dróg (rozszerzenie: chemia).