logo_UE_lubelskie

?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel projektu:

– wsparcie uczniów w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz zdobywania
przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów przygotowujące do egzaminu
  z kwalifikacji zawodowych;
 • uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień i kompetencji zawodowych: prawo jazdy, kurs spawacza, kurs kierowcy wózka widłowego;
 • dobywanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych ? kursy: Multimedia w reklamie, Grafik komputerowy, Telemarketer, Kasjer walutowo – złotowy
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • organizacja staży zawodowych dla uczniów (uczeń otrzymuje stypendium stażowe);
 • wyposażenie pracowni zawodowych w Technikum Ekonomicznym, Technikum Informatycznym, Technikum Mechanicznym, Technikum Samochodowym.

Projekt jest realizowany od 01 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja nauczycieli do realizacji zadania nr 1: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji
w Technikum Ekonomicznym, Technikum Informatycznym, Technikum Mechanicznym i Technikum Samochodowym w projekcie
?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej?
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji Zadania nr 1 Projektu, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, skierowanych do uczniów technikum Zespołu Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego w ramach umowy o pracę w roku szkolnym 2017/2018
i 2018/2019 specjalistycznych zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas II i III Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego
i Technikum Samochodowego w Zespole w Szkół  Technicznych w Janowie Lubelskim w Projekcie ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Nabór jest prowadzony w biurze projektu w dn. 21.11.2017r. -04.12.2017 r.

 

Rekrutacja nauczycieli do realizacji zadania nr 4: Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie  
w Technikum Mechanicznym i Technikum Mechanicznym w projekcie
 ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej?
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zaprasza  zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji Zadania nr 4 Projektu, którego przedmiotem jest doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w Technikum Mechanicznym i Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w Projekcie ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje udział nauczycieli w szkoleniach:

 1. Specjalista do spraw kadr i wynagrodzeń.
 2. Spawacz MIG-131 i MAG-135.

Nabór jest prowadzony w biurze projektu w dn. 21.11.2017r. – 04.12.2017 r.

Załączniki:

Rekrutacja uczniów do realizacji Zadania nr 2 – Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum: Samochodowym, Mechanicznym, Ekonomicznym i Informatycznym i Zadania nr 3 ? Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskanie kompetencji zawodowych w Technikum: Ekonomicznym i Informatycznym
w Projekcie 
?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej?

 

W dn. 12.12.2017 r. – 18.12.2017 r. prowadzona jest rekrutacja uczniów klas II i III Technikum  Ekonomicznego, Informatycznego, Mechanicznego i Samochodowego do udziału w kursach:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Spawanie metodą MAG -135,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej,
 • Multimedia w reklamie,
 • Grafik komputerowy,
 • Telemarketer,
 • Kasjer walutowo-złotowy

w Projekcie ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty można składać w biurze projektu.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy dla uczniów do udziału w Zadaniu nr 2


Aktualności Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej