Kurs prawa jazdy kurs ZST

Od grudnia 2017 roku w ramach zadania nr 2 Projektu –  Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Samochodowym, Technikum Mechanicznym, Technikum Ekonomicznym i Technikum Informatycznym realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B.

Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza ośmioosobowa grupa uczestników. Wykłady dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
w wypadkach drogowych odbywały się na zarówno na terenie szkoły, jak i w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Kolor przy ul. 3 Maja 7 w Janowie Lubelskim.  Już wkrótce rozpoczną się zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w terenie.

Ze szkolenia skorzysta 42 uczniów klas drugich i trzecich technikum.
Druga grupa rozpocznie kurs już marcu, natomiast grupa trzecia i czwarta we wrześniu. Kurs prawa jazdy jest jednym z siedmiu szkoleń, które umożliwią młodzieży uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Projekt jest współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL2 014-2020.

 

 

Specjalista ds. merytorycznych

Emilia Żuber