– Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej

kurs Multimedia
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie bez znajomości technologii informacyjnych. Stały się one powszechne zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Dzięki nim różne formy reklamy stale podlegają procesom unowocześniania i upowszechniania a jej najbardziej popularny multimedialny charakter napotkać możemy nie tylko w telewizji i Internecie ale i w supermarkecie, środkach komunikacji czy na ulicy. Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych stało się częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. …

Czytaj dalej MULTIMEDIA W REKLAMIE – dodatkowe kwalifikacje uczniów ZST

Kurs prawa jazdy kurs ZST
Od grudnia 2017 roku w ramach zadania nr 2 Projektu -  Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Samochodowym, Technikum Mechanicznym, Technikum Ekonomicznym i Technikum Informatycznym realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B. Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza ośmioosobowa grupa uczestników. Wykłady dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych odbywały się na zarówno na terenie szkoły, jak i w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Kolor przy ul. 3 Maja 7 w Janowie Lubelskim.  Już wkrótce rozpoczną się …

Czytaj dalej KURS PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ?DODATKOWE KWALIFIKACJE UCZNIÓW DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ?

kurs dodatkowe kwalifikacje uczniow
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim jako największa placówka oświatowa w powiecie janowskim dba szczególnie o atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz dodatkowe możliwości zdobywania przez uczniów kwalifikacji do wykonywania zawodu. W tym roku szkoła realizuje Projekt pn. ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do 164 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych uczęszczających do Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego oraz Technikum Samochodowego. Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w dodatkowych …

Czytaj dalej DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

Back to top