kurs Multimedia

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie bez znajomości technologii informacyjnych. Stały się one powszechne zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Dzięki nim różne formy reklamy stale podlegają procesom unowocześniania i upowszechniania a jej najbardziej popularny multimedialny charakter napotkać możemy nie tylko w telewizji i Internecie ale i w supermarkecie, środkach komunikacji czy na ulicy. Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych stało się częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką.

Uczniowie Technikum Informatycznego mają świadomość potęgi reklamy i w przyszłości widzą siebie pracujących w zespołach przy jej tworzeniu. Dlatego do udziału w szkoleniu ?Multimedia w reklamie? realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? nikogo nie trzeba było namawiać.

W lutowe weekendy grupa 10 uczniów nabywała umiejętności dotyczących: historii grafiki komputerowej oraz multimediów, form reklamy internetowej, obsługi programów służących do edycji obrazu, dźwięku, prezentacji multimedialnej, animacji, filmu oraz authoringu a także sposobów udostępniania gotowych multimediów w Internecie.

27 lutego uczestnicy szkolenia w obecności egzaminatora delegowanego przez fundację VCC przystąpili do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences ? Multimedia w reklamie.
Aby uzyskać Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje niezbędne jest uzyskanie co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia z etapu teoretycznego i co najmniej 75% etapu praktycznego. Należy dodać, że Certyfikat wydawany jest w języku angielskim i  honorowany poza granicami naszego kraju co znacznie rozszerza możliwości przyszłego zatrudnienia jego posiadaczom.

Już dziś wiemy, że zadania egzaminacyjne nie sprawiły naszym uczniom problemu i wszyscy zdali egzamin.

Gratulujemy!

Beata Łukasik