kurs dodatkowe kwalifikacje uczniow

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim jako największa placówka oświatowa w powiecie janowskim dba szczególnie o atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz dodatkowe możliwości zdobywania przez uczniów kwalifikacji do wykonywania zawodu.

W tym roku szkoła realizuje Projekt pn. ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do 164 uczniów klas
drugich, trzecich i czwartych uczęszczających do Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego oraz Technikum Samochodowego.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Wkrótce otrzymają również wsparcie w uzyskaniu dodatkowych uprawnień poprzez udział w następujących kursach: prawo jazdy kat. B, spawacz MAG-135, kierowca wózka widłowego z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej, grafik komputerowy, multimedia w reklamie, telemarketer i kasjer walutowo-złotowy. Oprócz tego w okresie wakacyjnym 92 uczniów odbędzie czterotygodniowe staże zawodowe w firmach lokalnych przedsiębiorców.
W ramach projektu czterech nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział
w kursach: spawacz MIG-131 i MAG-135 oraz specjalista do spraw kadr i wynagrodzeń.

Ponadto pracownie zawodowe ? ekonomiczna, informatyczna, mechaniczna
i samochodowa zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom na rozwijanie umiejętności, wzrost kompetencji i lepsze przygotowanie do podjęcia pracy
w wyuczonym zawodzie.

Projekt jest realizowany od 01.10.2017 r. do 31.01.2019 r., a jego całkowity koszt wynosi 781 685,00 zł.

 Emilia Żuber