dni_otwarte_zst

W dniach 19-20 marca br. odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte. Przedsięwzięcie to skierowane było do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, a jego cel to przybliżenie oferty edukacyjnej, pokazanie obiektów szkolnych oraz wyposażonych sal lekcyjnych i możliwości, jakie daje nasza szkoła.

Łącznie odwiedziło nas ponad 400 ósmoklasistów wraz z opiekunami.

Pierwszego dnia mieliśmy przyjemność gościć uczniów oraz nauczycieli z: Kocudzy, Dzwoli, Krzemienia, Branwi, Trzydnika, Huty Józefów, Potoczka, Andrzejowa, Białej, Pysznicy i Momot. Natomiast drugiego dnia odwiedzili nasze Miasteczko Zawodów uczniowie szkół podstawowych w: Batorzu, Błażku, Wierzchowiskach, Godziszowie Pierwszym, Godziszowie Drugim, Wólce Ratajskiej, Zdziechowicach, Potoku Wielkim, Potoku Stanach, Blinowie Drugim, Polichnie, Ładzie, Chrzanowie, Otroczu, Zdziłowicach, Dąbrowicy (k. Biłgoraja), Domostawie oraz nasi sąsiedzi z janowskiej szkoły.

Po serdecznym powitaniu przez Dyrektor Iwonę Pająk ósmoklasiści poznawali szkołę i specyfikę proponowanych kierunków kształcenia.

Podczas Dni Otwartych sale lekcyjne i hale warsztatowe zmieniły się w Miasteczko Zawodów, po którym ósmoklasistów oprowadzali nasi uczniowie.

W pracownicach technologii drewna przybyli goście uczestniczyli w konkursie wbijania gwoździ, rozpoznawali gatunki drewna oraz sprawdzali swoje umiejętności w zakresie pirografii.

W pracowniach informatyczno-programistycznych ósmoklasiści mogli uczestniczyć w projektowaniu gry SCRATCH, wziąć udział w quizie z zakresu wiedzy IT. Nasi informatycy prowadzili również specjalny pokaz drukowania w technologii 3D.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik przygotowali pokaz wykonywania metodą obróbki skrawaniem elementów części maszyn, prezentację pracy ramienia robota sterowanego elektronicznie oraz projektowania w programie AutoCad.

W pracowni budownictwa nasi uczniowie demonstrowali działanie kamery termowizyjnej, lasera krzyżowego oraz programu kosztorysowania. Natomiast ekonomiści z uśmiechem i dowcipem wprowadzali ósmoklasistów w tajniki wiedzy finansowej, by zarazić ich pasją do swojego zawodu.

Nasi przyszli technicy pojazdów samochodowych prezentowali kolejne etapy procesu wymiany kół i opon, regulacji geometrii zawieszenia samochodu w technologii 3D, a także diagnostykę komputerową testera diagnostycznego CDIF/3.

Młodzi adepci fryzjerstwa przeprowadzali konkursy w kręceniu loków, prowadzili pokazy fryzjerskie oraz berberskie. Pierwszego dnia został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych „Fryzury różnych epok”. Zwyciężczynią została Aleksandra Wojtalaś ze Szkoły Podstawowej w Polichnie.

Podczas Dni Otwartych ósmoklasiści mieli możliwość podglądania prowadzonych lekcji. W pracowni biologicznej i chemicznej odbył się w pokaz uprawy „Ogrodu chemicznego”, obserwacje mikroskopowe i wykonywanie pachnących, kolorowych mydełek.

W auli uczniowie pod okiem nauczyciele języków: angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego przygotowali dla swoich młodszych kolegów konkursy i quizy językowe, które sprawdzały wiedzę o krajach, kulturze i historii krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, Rosji i Włoch.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom!

Do zobaczenia we wrześniu!

logoUE

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.