dni_otwarte_glowna

Dzień Otwarty w ZST, a w nim mnóstwo atrakcji
Do zobaczenia 21 marca.
Czekamy na Was!!!

dni_otwarte

 

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu
Janowskiego? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

unia-lubelskie-rp