Zakończyła się modernizacja  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
W ramach projektu w roku 2018 zmodernizowano budynek dydaktyczny  Zespołu Szkól w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego w Janowie Lubelskim oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni hotelarskiej oraz pracowni biologii leśnej oraz łowiectwa tej szkoły W roku 2019 kompleksowo zmodernizowano  pomieszczenia warsztatów w ZST. Wyremontowane zostały m.in. pracownie, korytarze, sale lekcyjne, wiatrołap, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Zostało wydzielone wc dla osób niepełnosprawnych.
Modernizacja objęła również wymianę drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji oraz malowanie ścian i sufitów. Wykonawcą zamówienia było Konsorcjum, w skład którego wchodziły firmy: Firma Usługowo-Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek ze Stalowej Woli jako lider i  Firma STALBUD Kazimierz Młynarski, również ze Stalowej Woli jako partner.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Pan Michał Satowski. Koszt robót wyniósł ponad 2,6 miliona zł.