Zakończyła się modernizacja  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach projektu w roku 2018 zmodernizowano budynek dydaktyczny  Zespołu Szkól w Janowie Lubelskim przy ul. Wyszyńskiego w Janowie Lubelskim …

Czytaj dalej Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zakończona.

Poprawa infrastruktury ZST
Rozpoczęła się modernizacja pracowni na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego? realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać wykonane do końca września bieżącego roku. W dniu 17 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą zamówienia jest Konsorcjum ? Lider: Firma Usługowo-Handlowa …

Czytaj dalej PRACE MODERNIZACYJNE NA WARSZTATACH SZKOLNYCH ZST ROZPOCZĘTE !

kurs Multimedia
Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie bez znajomości technologii informacyjnych. Stały się one powszechne zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Dzięki nim różne formy reklamy stale podlegają procesom unowocześniania i upowszechniania a jej najbardziej popularny multimedialny charakter napotkać możemy nie tylko w telewizji i Internecie ale i w supermarkecie, środkach komunikacji czy na ulicy. Tworzenie materiału do …

Czytaj dalej MULTIMEDIA W REKLAMIE – dodatkowe kwalifikacje uczniów ZST

Kurs prawa jazdy kurs ZST
Od grudnia 2017 roku w ramach zadania nr 2 Projektu -  Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Samochodowym, Technikum Mechanicznym, Technikum Ekonomicznym i Technikum Informatycznym realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B. Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza ośmioosobowa grupa uczestników. Wykłady dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych odbywały się na zarówno na terenie szkoły, …

Czytaj dalej KURS PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ?DODATKOWE KWALIFIKACJE UCZNIÓW DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ?

kurs dodatkowe kwalifikacje uczniow
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim jako największa placówka oświatowa w powiecie janowskim dba szczególnie o atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz dodatkowe możliwości zdobywania przez uczniów kwalifikacji do wykonywania zawodu. W tym roku szkoła realizuje Projekt pn. ?Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej? współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do 164 uczniów klas drugich, …

Czytaj dalej DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI