stypendysci zst

Angelika Krzysztoń i Barbara Wołoszyn stypendystkami Prezesa Rady Ministrów

20 lutego br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Dwie uczennice naszej Szkoły ? Angelika Krzysztoń oraz Barbara Wołoszyn znalazły się wśród tego zaszczytnego grona i odebrały wyróżnienia z rąk Kurator Oświaty Teresy Misiuk i Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

Angelika Krzysztoń jest uczennicą klasy trzeciej technikum po szkole podstawowej. Kształci się w zawodzie technik informatyk. W klasie drugiej uzyskała średnią 5,35 i ocenę zachowania wzorową. Zainteresowania Angeliki skierowane są w stronę przedmiotów ścisłych oraz informatycznych. Cechuje ją ogromna motywacja do nauki ? uczennica zdaje sobie sprawę, że jest ona nieodzownym warunkiem do osiągnięcia sukcesu w życiu. W wolnych chwilach poświęca swój czas na czytanie książek oraz uczęszcza w zajęciach basenowych

Barbara Wołoszyn natomiast kształci się w klasie maturalnej technikum po gimnazjum w zawodzie technik budownictwa. Klasę trzecią ukończyła uzyskując średnią ocen 5,47 i ocenę zachowania wzorową. Ze swoim kierunkiem wiąże duże nadzieje i zamierza pracować w przyszłości w wyuczonym zawodzie. Myśli
o projektowaniu budynków czy kontrolowaniu robót budowlanych. Otrzymane stypendium pozwoli jej się lepiej rozwijać i pomaga jej w dążeniu do celu.

Obydwie dziewczyny cechuje ciekawość poznawcza, systematyczność oraz chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Wyróżniają się na tle klasy i szkoły uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez nauczycieli czy Samorząd Uczniowski.

Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                            Aldona Pituch