Czym zajmuje się Pedagog Szkolny? 
Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

– indywidualne rozmowy wspierające,

– pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

– prowadzi zajęcia w klasach.

Każdy członek społeczności szkolnej: uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach, porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

  • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.
  • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
  • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno ? pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
  • Zajmuje się pomocą socjalną dla uczniów na terenie szkoły.
  • Współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno? Pedagogiczną oraz  Policją w zakresie profilaktyki.
  • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2.Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką lub nauczycielem.
3.Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
4.Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
6.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ SPRAWĄ,

Z KTÓRĄ SAM / SAMA NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ !!!

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Gdzie szukać pomocy?