konkurs_twarze_depresji

pod Patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim

 Konkurs ma na celu pokazanie i zwrócenie uwagi na tak szczególnie ważny i istotny problem jakim jest depresja u młodych osób. Chcemy, aby w konkursie wzięli udział młodzi ludzie i pokazali poprzez sztukę swoje wyobrażenie, interpretacje tak ważnego tematu jakim jest depresja.

Regulamin konkursu

Konkurs zorganizowany jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.

Organizatorzy: dyrekcja szkoły, szkolni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cele konkursu:

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;

– wdrażanie i rozwijanie tolerancji, akceptacji, uwrażliwienia na problemy zdrowia psychicznego;

– popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki zdrowia psychicznego u młodych osób;

– zwiększenie zainteresowania młodzieży wiedzą na temat depresji.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy muszą wykonać pracę plastyczną (rysunek, praca malarska) w dowolnej płaskiej technice plastycznej, dopuszczalny format od A3 do  100×70 cm.

Pracę należy czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu.

Terminy:

Prace należy składać do pedagoga lub pedagoga specjalnego w terminie do 22. 02. 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.02.2023 r.

Uwagi końcowe:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

 

konkurs_twarze_depresji