– praktyki zawodowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem praktyki zawodowej jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie nauki w murach szkoły oraz  zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Ponadto istotne jest wdrożenie ucznia do praktycznego wykonywania zawodu, czyli poznania organizacji pracy, jak również  kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Praktyka zawodowa służy więc korelacji wiedzy teoretycznej z praktyką. W okresie od 4 do 29 października 2021 roku 81 uczniów z klas III odbywało praktykę zawodową w zakładach pracy na terenie powiatu janowskiego, …

Czytaj dalej Praktyki zawodowe uczniów

praktyki_Zawodowe
Miesiąc marzec w Zespole Szkół Technicznych dla 74 uczniów klas II i III Technikum uczących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik ekonomista i technik pojazdów samochodowych  był miesiącem odbywania praktyk zawodowych. Uczniowie w ramach realizacji podstawy programowej zostali skierowani  do zakładów pracy na terenie województwa lubelskiego, aby zdobyć doświadczenie i przekonać się, jak może wyglądać wykonywany przez nich w przyszłości zawód. Dla uczniów był to ciekawy i pracowity czas, podczas którego mieli szanse skonfrontować własną wiedzę i umiejętności …

Czytaj dalej Praktyki zawodowe uczniów ? czas nowych wyzwań i możliwości

praktyki inkom
W trosce o jakość kształcenia i konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy Zespół Szkół Technicznych  przy współpracy z przedstawicielami pracodawców aktywnie podejmuje działania wspierające rozwój zawodowy uczniów i absolwentów Technikum w zawodach:
 • technik budownictwa,
 • technik informatyk.
 • technik ekonomista,
 • technik mechanik,
 • technik technologii drewna,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich,
oraz uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz ?tynkarz,
 • lakiernik samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • elektronik
  Do działań tych należą …

Czytaj dalej W trosce o jakość kształcenia w ZST

Back to top