Zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem praktyki zawodowej jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie nauki w murach szkoły oraz  zdobywanie doświadczenia w
samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Ponadto istotne jest wdrożenie ucznia do praktycznego wykonywania zawodu, czyli poznania organizacji pracy, jak również  kształcenie wysokiej kultury zawodowej. Praktyka zawodowa służy więc korelacji wiedzy teoretycznej z praktyką.

W okresie od 4 do 29 października 2021 roku 81 uczniów z klas III odbywało praktykę zawodową w zakładach pracy na terenie powiatu janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego. Byli to uczniowie kształcący się
w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich oraz technik mechanik.

Kamila Surowska

wicedyrektor praktycznej nauki zawodu
i szkolenia praktycznego