praktyki inkom

W trosce o jakość kształcenia i konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy Zespół Szkół Technicznych  przy współpracy z przedstawicielami pracodawców aktywnie podejmuje działania wspierające rozwój zawodowy uczniów i absolwentów Technikum w zawodach:

 • technik budownictwa,
 • technik informatyk.
 • technik ekonomista,
 • technik mechanik,
 • technik technologii drewna,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich,

oraz uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz ?tynkarz,
 • lakiernik samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • elektronik

 

Do działań tych należą m. in. organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów branżowych z przedstawicielami pracodawców, współpraca przy dostosowaniu programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku, organizacja praktyk , staży zawodowych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.