narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3  jest programem uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa
w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

W kwietniu 2022 roku Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim przystąpił
do wyżej wymienionego projektu. Z budżetu państwa biblioteka naszej szkoły otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12000 złotych oraz 3000 złotych od Organu Prowadzącego. Projektem objęte są wszystkie klasy Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na:

  • zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w tym lektur szkolnych),
  • zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do obsługi czytelników,
  • zakup czytnika kodów kreskowych do obsługi programu MOL NET+,
  • realizację działań promujących czytelnictwo (nagrody dla uczniów biorących udział
    w konkursach oraz akcjach promujących czytanie).

Program realizowany będzie do końca roku szkolnego 2022/2023.

Iwona Dąbek