DniOtwarteZST

 

DniOtwarteZST

Oferta_ZST_2024

 

logoUE

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.