stypendysci ZST_glowna

30 marca br. najzdolniejsi uczniowie janowskich szkół średnich otrzymali z rąk Starosty Janowskiego Pana Artura Pizonia dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendiów Starosty.  O stypendium może ubiegać się uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W uprzywilejowanym gronie najlepszych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych : Damian Wcisło, Patrycja Ciupak, którzy zostali wyróżnieni w kategorii stypendium naukowego, Karolina Czajka, Julia Igras, Amelia Widz- nagrodzone w kategorii stypendium artystycznego oraz Natalia Mędrek , która została wyróżniona w kategorii stypendium sportowego. Ponadto stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymał Szymon Glinka ? uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia.

Naszym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

stypendysci ZST