kreatywni ZST
Stowarzyszenie „kreatywni zst” działające w naszej szkole przystąpiło do otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień.
Ostatecznie stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na działanie: Organizacja imprez i działań o charakterze kulturalnym.
W ramach projektu odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży, zorganizowany zostanie wyjazd do teatru, natomiast Szkolna trupa teatralna „Ale super” wystawi na deskach Janowskiego Ośrodka Kultury spektakl: „Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka.
Cieszymy się, że młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania, tym bardziej, że zajęcia teatralne kształtują umiejętności komunikacyjne, ekspresję werbalną, a przede wszystkim uczą współpracy i budowania zaufania w grupie.
Monika Majkowska-Nizioł