akademia klasy maturalne

Zapraszamy.   Dnia  28  kwietnia  2023 r. (piątek)  odbędzie się  uroczysty  apel
z okazji pożegnania uczniów klas maturalnych.

W tym dniu zachęcamy społeczność szkolną do oficjalnego stroju czarno-białego,

Samorząd Uczniowski


akademia klasy maturalne