plakat MojaMalaOjczyzna_glowna

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej?
Znasz swoje otoczenie?
Podejmij wyzwanie!

Starosta Janowski Artur Pizoń zaprasza na konkurs

„Moja Mała Ojczyzna”

Zgłoszenia: konkursy@zstjanow.edu.pl, będą przyjmowane do 05. 12. 2023 r.

Moja mała Ojczyzna regulamin oraz zgody

plakat MojaMalaOjczyzna