Dni Ekonomisty

Dnia 18 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się JUBILEUSZOWA X EDYCJA KONKURSU MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA oraz konkurs dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim na spot reklamowy w ramach Dnia Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych.

Patronat nad wydarzeniem po raz dziesiąty objął Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Michał Komacki Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Barbara Fuszara Skarbnik Powiatu Janowskiego, Joanna Rudnicka Naczelnik Wydziału Finansów i Oświaty, Anna Łacko Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Justyna Mędykowska Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego   Janowie Lubelskim, Tomasz Pudło informatyk w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim, Tatiana Kiszka Kierownik Biura Terenowego ZUS w Janowie Lubelskim, Urszula Skupińska Przewodniczaca Rady Rodziców oraz uczniowie szkół podstawowych wraz
z opiekunami z następujących szkół:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wólce Ratajskiej.

2. Zespołu Szkół w Dzwoli.

3. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy.

4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym.

5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie.

6. Zespołu Szkół w Hucie Józefów.

7. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Krzemieniu.

8. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich.

9. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Godziszowie Pierwszym.

10. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Kamila Surowska opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych, Ewa Regucka, Ewa Komisarek, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych oraz Anna Majdanik.

Największą wiedzą ekonomiczną w Jubileuszowej X edycji Konkursu MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA wykazali się:

I miejsce – Źródło Piotr z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim – opiekun merytoryczny Anna Kuśmierczyk.

II miejsce – Bryk Katarzyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym – opiekun merytoryczny Jolanta Zbiżek

III miejsce – Kamińska Helena z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich.

IV miejsce – Pyć Patryk z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim – opiekun merytoryczny Anna Kuśmierczyk

V miejsce – Myszak Michał z Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie  – opiekun merytoryczny Anna Portka

VI miejsce – Buryta Wiktor z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu Pierwszym – opiekun merytoryczny Barbara Łupina.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również prelekcji „Bezpieczeństwo finansowe w sieci”, którą poprowadził Tomasz Pudło – informatyk w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim. Głos zabrała również Skarbnik Powiatu Janowskiego Barbara Fuszara, która podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w branży finansowej.

Ważnym elementem Dnia Ekonomisty była prezentacja spotów reklamowych biorących udział w konkursie na spot reklamowy pt. „Oferta Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim”, który skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Twórcy spotów wykazali się kreatywnością i innowacyjnością w przedstawieniu tematu konkursowego. Ostatecznie komisja konkursowa przyznała:

Miejsce I drużynie w składzie: Marzęda Patryk, Góreczna Aleksandra, Adamek Karolina.

Miejsce II zdobyła drużyna w składzie: Frania Patryk, Jachura Amelia, Karcz Karol – uczniowie klasy 2i.

Miejsce III zdobyła drużyna w składzie: Myszak Kacper, Garbacz Dawid, Kowal Piotr – uczniowie klasy 5ip.

Miejsce IV zdobyła drużyna w składzie: Kliza Adrian, Dobrzyński Szymon, Rząd Wojciech -uczniowie klasy 2j.

Nagrody główne w konkursie MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA oraz konkursie na spot reklamowy zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, Phenicoptere Sp. z o.o., Plus-Market w Janowie Lubelskim, Thoni Alutec Sp. z o.o., Biuro Terenowe ZUS w Janowie Lubelskim. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursów oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

W związku z jubileuszową edycja Dnia Ekonomisty Szkolne Koło Młodego Ekonomisty wyróżniło tytułem SZKOLNEGO EKONOMIST ROKU uczennice z Technikum w zawodzie technik ekonomista: Karolinę Ciosmak i Sylwię Kołtyś. Uczennice te w ciągu pięcioletniej nauki w Zespole Szkół Technicznych były wzorem dla innych uczniów zarówno pod względem osiągnięć naukowych, jak i postawy wobec pracy i nauki. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatu Janowskiego oraz Szkolne Koło Młodego Ekonomisty.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz uczestnikom konkursów. Dziękujemy również wszystkim za wsparcie i pomoc w organizacji tego wydarzenia, a w szczególności: Zarządowi Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Starostwu Powiatu Janowskiego, Firmie Phenicoptere Sp. z o.o., Firmie Plus-Market w Janowie Lubelskim, Firmie Thoni Alutec Sp. z o.o., ZUS w Janowie Lubelskim, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych.

Tekst: Kamila Surowska