Dnia 27 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się organizowany w ramach Dnia Ekonomisty finał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA. Patronat nad wydarzeniem po raz dziewiąty objął Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Andrzej Blacha, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Pani Justyna Mędykowską, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Pan Michał Komacki, Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Pani Urszula Skupińska, Przedstawiciel Rady Rodziców oraz uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Pani Kamila Surowska, opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych, Pani Ewa Regucka oraz Pani Ewelina Chmiel, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych.

Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. Do etapu szkolnego przystąpiło 76 uczniów, zaś do etapu finałowego zakwalifikowało się 27 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego. Finaliści rozwiązywali test składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, pytania prawda-fałsz oraz pytania opisowego.

Największą wiedzą ekonomiczną w IX edycji Konkursu MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA wykazali się:

I miejsce – Anna Kołtyś z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim – opiekun merytoryczny Pani Anna Kuśmierczyk.

II miejsce – Szymon Śliczniak ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju – opiekun merytoryczny Pani Ewa Czajka.

III miejsce – Wiktoria Małek z Zespoły Szkół w Dzwoli – opiekun merytoryczny Pani Barbara Jargiło.

Po zakończeniu etapu finałowego uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami, a także młodzież kształcąca się w zawodzie technik ekonomista wysłuchali prelekcji pt. ?Bezpieczeństwo finansowe w sieci?, którą poprowadził Pan Tomasz Pudło ? informatyk w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim. Tematyka spotkania dotyczyła cyberprzestępczości oraz sposobów walki z nią. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest cyberbezpieczeństwo, jak zabezpieczyć swoje finanse przed kradzieżą pieniędzy z konta internetowego oraz poznali zasady jak zachowywać się bezpiecznie w sieci.

Ważnym elementem Dnia Ekonomisty była prezentacja spotów reklamowych biorących udział w konkursie ?Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim?, który skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.
W rywalizacji brały udział dwa zespoły w składzie: Patryk Marzęda ? uczeń z klasy III kształcący się w zawodzie technik informatyk, Karolina Ciosmak i Mariola Wiechnik – uczennice z klasy IV kształcące się w zawodzie technik ekonomista oraz Kacper Myszak, Kamil Biżek, Mateusz Małek – uczniowie z klasy IV kształcący się w zawodzie technik informatyk. Twórcy spotów wykazali się kreatywnością i innowacyjnością w przedstawieniu tematu konkursowego. Ostatecznie komisja konkursowa przyznała główną nagrodę drużynie w składzie: Patryk Marzęda, Karolina Ciosmak i Mariola Wiechnik.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w konkursach były głośniki kolumnowe, zaś za II i III miejsce głośniki bezprzewodowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursów oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrody laureatom konkursów wręczyli: Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim – Pan Andrzej Blacha, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim ? Pani Justyna Mędykowska, Dyrektor ZST Pani Iwona Pająk oraz opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty Pani Kamila Surowska.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz uczestnikom konkursów. Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Dnia Ekonomisty.

Kolejna, jubileuszowa X edycja konkursu planowana jest na 2024 r.

 

Tekst: Kamila Surowska,

Zdjęcia : archiwum szkolne