wakacje

23 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur Pizoń oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Skupińska. Goście, słowa  podziękowania skierowali w stronę nauczycieli, doceniając wysiłek włożony w edukację młodzieży, uczniom zaś gratulowali osiągniętych wyników w nauce oraz życzyli udanych i bezpiecznych wakacji.

Kończący się rok szkolny 2022/2023 podsumowała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Pająk, która podkreśliła  zaangażowanie uczniów w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności oraz talentów, czego dowodem są świadectwa z wyróżnieniem i liczne nagrody.

Uczniowie zostali docenieni za bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach oraz osiągnięcia w sporcie, jak również aktywny udział w Samorządzie Uczniowskim i Kole Młodego Ekonomisty. Ciepłe słowa skierowane zostały do absolwentów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia kończących naukę w Zespole Szkół Technicznych. Przedstawiciel klasy 3br Michał Samolej podziękował nauczycielom i dyrekcji za cierpliwość i trud włożony
w edukację oraz wychowanie. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim słonecznych i niezapomnianych wakacji, jednocześnie prosząc o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa.

Białek, K. Kozioł