dzien_nauczyciela_ZST

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy tworzą szkołę: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz ich rodziców. W piątek 13 października 2023 roku w ZST odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 250- rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W tym dniu Dyrektor Szkoły pani Iwona Pająk życzyła wszystkim zebranym wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w pełnieniu trudnej misji edukacji młodzieży oraz konsekwencji w dążeniu do zamierzonych celów. Swoją wdzięczność wyrazili także uczniowie dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę, cierpliwość oraz wyrozumiałość.

W trakcie uroczystości pożegnano odchodzących na zasłużoną emeryturę wieloletnich pracowników Zespołu Szkół Technicznych panią Violettę Surtel oraz pana Mieczysława Gierczaka? nauczycieli fizyki.
Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do ukoronowania pracowników oświaty za ich wysiłek i trud włożony w realizowanie codziennych obowiązków zawodowych. W bieżącym roku szkolnym Nagrody Dyrektora za wkład w pracę dydaktyczno-wychowawczą, otrzymali: pani Jadwiga Chmiel, pani Elżbieta Dębiec, pan Ryszard Dyjach, pani Beata Łukasik, pan Adam Łukasz, pani Monika Majkowska-Nizioł, pani Anna Majdanik, pan Roman Morelowski, pani Kamila Surowska oraz pan Bartosz Szabat. Ponadto Nagrodę Starosty za promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości otrzymała pani Iwona Martyna.

Małgorzata Białek