dzień bez plecaka_03_2023

Zapraszamy do udziału w szalonej zabawie

„DZIEŃ  BEZ PLECAKA” 31.03.2023 r.

W tym dniu należy zamienić plecak na ……….
i tu wyobraźnia nie zna granic

Samorząd Uczniowski

dzień bez plecaka_03_2023