Kuźnia Talentów

 

?Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023?, to program stypendialny skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Stypendia są  nagrodą za wytężoną pracę, ciągły trud zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności, wykorzystywania ich
w sytuacjach typowych i problemowych oraz  nieustanne kształtowanie charakteru.

W tym roku w zaszczytnym gronie znaleźli się uczniowie ZST : Katarzyna Kupiec, Kacper Majkut, Mateusz Małek, Sebastian Pudło, Leszek Mazur oraz  Krzysztof Szajwaj.

Stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie przyznane zostało na okres 10 miesięcy. Wyróżnieni uczniowie otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć na rozwijanie pasji naukowych poprzez kursy, wymiany językowe, zakup dodatkowego sprzętu, podręczników czy literatury fachowej.

Przez okres otrzymywania stypendium uczeń objęty jest wsparciem opiekuna dydaktycznego, który monitoruje osiągnięcia edukacyjne stypendysty oraz aktywnie z nim współpracuje.

Uzyskane wsparcie finansowe z pewnością będzie dla młodzieży zachętą do kolejnych twórczych poszukiwań oraz motywacją dla innych młodych ludzi.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Dębiec

Kuźnia Talentów