„Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca; radość
i upojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem; radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew”.

Tymi słowami Pani Dyrektor Iwona Pająk rozpoczęła 12 edycję Narodowego Czytania, której lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem .

Jest to coroczna akcja czytelnicza, do której przyłączają się osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.

14 września 2023 roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych tradycyjnie wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu promującym czytelnictwo i klasykę polskiej literatury.

Podczas spotkania nauczyciele i uczniowie usłyszeli fragmenty książki czytane przez Panią Katarzynę Podkańską pracownika Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Janowie Lubelskim, Panią Janinę Wiechnik emerytowaną nauczycielkę języka polskiego oraz księdza Kamila Dziurdzia katechetę w Zespole Szkół Technicznych. Akademię poprowadzili uczniowie: Aleksandra Abram z klasy 4 bf oraz Patryk Frania z klasy 2i.

Organizatorzy