zajęcia socjoterapeutyczne (3)

26 marca rozpoczął się w Internacie Zespołu Szkół Technicznych cykl zajęć socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych dla młodzieży ze Wschodniej Europy.

Uczestniczą w nich wychowankowie pochodzący z Ukrainy, Kazachstanu oraz Białorusi, którzy uczęszczając do szkół Powiatu Janowskiego.

Pomysł na zorganizowanie warsztatów terapeutycznych powstał podczas szukania pomocy psychologicznej dla młodych ludzi dotkniętych wojną na Ukrainie.

Inicjatorkami zajęć były Anna Majdanik ? kierownik Internatu ZST oraz Anna Pecka, Dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ?Promyk? oraz ?Słoneczny Dom?.

Warsztaty są prowadzone przez Magdalenę Gąsior, Karolinę Murzacz, Agatę Lipiec-Dżulaj, Artura Korkosza, Annę Peckę. To studenci Krakowskiego Centrum Psychoterapii ? specjaliści socjoterapii.

Zajęcia odbywają się w formie grupowej ? uczestniczą w nich osoby wymagające szczególnego wsparcia w obecnej sytuacji.

Celem zajęć jest pomoc wychowankom w rozwijaniu samoświadomości (w tym, np. znajomości swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawaniu emocji i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń), pomoc w poznawaniu i praktycznej nauce zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich oraz kształtowanie postaw prospołecznych (np. okazywania pozytywnego stosunku do innych, asertywności, radzenia sobie ze stresem i złością). Warsztaty uczą postaw i zachowań prospołecznych, pomagają w radzeniu sobie z emocjami, budują wiarę w siebie.

Dziękujemy za poświęcony czas, wiedzę i umiejętności specjalistom chętnym do współpracy z nami.

Jesteśmy wdzięczni Pani Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej ?Promyk? i ?Słoneczny Dom? Annie Pecka za zaangażowanie i osobisty wkład w organizację warsztatów.