powstaniec w Janowie

Nasza szkoła w ramach ogólnopolskiej Kampanii „BohaterON w Twojej szkole” promuje wartości patriotyczne oraz uczy szacunku i czci wobec Bohaterów walk o wolność Ojczyzny. We wrześniu, dzięki materiałom otrzymanym ze Stolicy, w ramach zajęć z historii odbyły się lekcje o „Warszawskich Robinsonach” – ludności cywilnej czasu Powstania Warszawskiego.

W październiku rozpoczęliśmy cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, promującymi wartości patriotyczne. Pierwszym z nich był pan Zbigniew Grochowski, który przybył do nas z Legnicy i gościł w Janowie Lubelskim od 3 do 5 października. Ten 97-letni emerytowany nauczyciel matematyki i fizyki był Powstańcem Warszawskim, członkiem Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Jednocześnie jest ostatnim żyjącym fotografem czasu okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego. To jeden z najbardziej znanych Powstańców, często występujący w radio i telewizji oraz spotykający się z młodzieżą i dorosłymi na terenie całego kraju.

Podczas czterech spotkań w Janowskim Ośrodku Kultury opowiadał o swoich wojennych losach i zadaniach w czasie Powstania. Między innymi jako 18-letni harcerz Szarych Szeregów brał udział w akcjach „małego sabotażu” oraz na polecenie Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie wykonywał fotografie wojsk niemieckich w Stolicy, miejsc egzekucji polskiej ludności cywilnej oraz momenty ekshumacji zabitych Polaków. Omawiał przy tym swoje zdjęcia, ukazywane na telebimie.

Nastrój spotkań tworzyła wystawa prac plastycznych pana Krzysztofa Biżka oraz scenografia, przenosząca nas do mieszkania w warszawskiej kamienicy. Pomocą w lepszym zrozumieniu przesłania pana Zbigniewa były piosenki o wolności, w wykonaniu ubranych w stroje powstańcze wokalistek Janowskiego Ośrodka Kultury ze szkoły śpiewu pani Agnieszki Wiechnik. Przez historię czasu Powstania prowadzili widzów narratorzy w strojach 20-lecia międzywojennego. Całość dopełniały spoty, ukazujące czasy wojny oraz współczesności.

Na spotkaniach obecni byli uczniowie janowskich szkół – Zespołu Szkół Technicznych, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej z Białej. Obecni byli również harcerze z Janowa Lubelskiego, Białej, Zaklikowa, Niska, Rudnika i Tarnowskiej Woli. Nie zabrakło także licznych mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic oraz lokalnych władz – Starosty, Wicestarosty, Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, a także Proboszczów janowskich parafii. Podczas każdego z czterech spotkań sala była wypełniona – łącznie z Powstańcem Warszawskim spotkało się ponad 800 osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali to wyjątkowe spotkanie.

Ks. Kamil M. Dziurdź