Michał Komsa

Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Technicznych rozpocząłem studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Informatyka.

W czasie studiów starałem się być zaangażowany w życie uczelni, przez należałem do różnych organizacji studenckich oraz Kół Naukowych. Przez cały dotychczasowy okres studiów byłem jednym z przewodniczących Duszpasterstwa Akademickiego „Grota” oraz działałem charytatywnie w Caritas Academica UR, czyli organizacji studenckiej Uniwersytetu, która działa w formie wolontariatu. Co więcej, w roku akademickim 2022/2023 byłem przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Matematyków.

Absolwent Zespołu Szkół Technicznych

Michał Komsa